Upravit stránku

Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1.1.2015

Od 1.1. 2015 nebude již Česká národní banka automaticky převádět platby chybně zaplacené na již zrušené účty finančních úřadů.

Od 1.1. 2015 nebude již Česká národní banka automaticky převádět platby chybně zaplacené na již zrušené účty 199 zrušených finančních úřadů a platby budou vráceny zpět na bankovní účty příkazců.

Dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je výběrem daní pověřeno 14 finančních úřadů (finanční úřad s působností na území hlavního města Prahy a 13 úřadů s územní působností krajů české republiky) a Specializovaný finanční úřad s působností na celém území České republiky.

K 31.12.2012 byly zrušeny veškeré bankovní účty všech 199 rušených finančních úřadů.

Od 1.1. 2013 byly novým finančním úřadům v České národní bance otevřeny nové bankovní účty, které jsou uvedeny na internetu Finanční správy ČR. Zároveň po dobu dvou let automaticky ČNB převáděla platby chybně zaplacené na již zrušené účty na nástupnické bankovní účty finančních úřadů. Toto již od 1.1.2015 dělat nebude a platby budou vraceny zpět na bankovní účty.