Upravit stránku

Studentské brigády - daně

Jaké daně  budou pracující studenti platit, závisí na tom, zda pracují na dohodu nebo klasickou smlouvu a jak vysokou mzdu nebo odměnu mají.

Jaké daně  budou pracující studenti platit, závisí na tom, zda pracují na dohodu nebo klasickou smlouvu a jak vysokou mzdu nebo odměnu mají. Při krátkodobé brigádě se mzdou do deseti tisíc korun měsíčně je nejvýhodnější uzavřít dohodu o provedení práce. Z této částky neplatí student ani zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění. Na dohodu je možno dopracovat pro jednoho zaměstnavatele maximálně 300 hodin v kalendářním roce. Stejně tak neplatí povinné zdravotní a sociální pojištění z dohody o pracovní činnosti s měsíční odměnou nižší než 2 500 korun.

 Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob mohou studenti uplatnit všechny daňové slevy pouze u jednoho zaměstnavatele, kde mají podepsáno prohlášení k dani tzv. růžový papír. Všichni včetně studentů mají nárok na základní slevu na poplatníka 24 840 korun - měsíčně 2 070 korun, kterou uplatňuje při podepsaném prohlášení k dani mzdová účtárna automaticky. Dále mají studenti nárok na slevu na studenta - 335 korun měsíčně, zde je potřeba na mzdovou účtárnu doložit potvrzení o studiu.

Na dani z příjmu studenti odvádí jako ostatní zaměstnanci 15 procent ze super-hrubé mzdy, což je hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné (zdravotní a sociální) placené zaměstnavatelem. Při práci na dohodu o provedení práce s odměnou do deseti tisíc měsíčně a práci na dohodu o pracovní činnosti s odměnou do 2 500 korun se tedy daň vypočítává z měsíční odměny bez navýšení o povinné pojistné.

Studenti s více souběžnými brigádami u různých zaměstnavatelů v jednom měsíci jsou povinni podat daňové přiznání. Správně podané daňové přiznání se jim vyplatí - druhý příjem jim bude snížen o 15ti procentní daň, jelikož prohlášení poplatníka, ve kterém uplatňuje slevu na poplatníka i na studenta, může mít podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele. Přeplatek ve výši daně, kterou odváděl druhý zaměstnavatel, studentovi finanční úřad vrátí.

Podat vlastní daňové přiznání se vyplatí i studentům, kteří pracovali několik měsíců na zkrácený úvazek a nemají povinnost daňové přiznání podávat. Zaměstnavatel odváděl z jejich hrubé mzdy daň z příjmu a uplatňoval pouze měsíční slevy na poplatníka 2 070 korun a studenta 335 korun. U obou těchto slev má však v daném roce student nárok na jejich plnou výši tzn. 24 840 korun a 4 020 korun. V daňovém přiznání podaném po konci roku tak mohou studenti, kteří pracovali méně než 12 měsíců, žádat o vratku daně.