Upravit stránku

Srážková daň u zaměstnanců od roku 2018

Finanční správa poskytla výklad k novým pravidlům pro uplatnění srážkové daně ze závislé činnosti od roku 2018.

Z příjmů plynoucích z dohod o provedení práce se bude srážková daň uplatňovat podle dosavadních pravidel. Novinkou je, že se srážková daň použije i u jiných příjmů ze závislé činnosti (např. u příjmů z dohod o pracovní činnosti), pokud nebude mít zaměstnanec u příslušného zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a pokud nebude překročena hranice příjmu 2,5 tis. Kč měsíčně.

Pokud úhrn příjmů ze závislé činnosti plynoucích z jiných titulů, než je dohoda o provedení práce, přesáhne hranici 2,5 tis. Kč, bude se i v roce 2018 uplatňovat zálohová daň.

Formulace nového znění § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů není jednoznačná v situaci souběhu příjmu z dohody o provedení práce a dalších příjmů ze závislé činnosti, protože je sporné, zda do limitu 2,5 tis. Kč uvedeného v § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1.7.2017 započítávají i příjmy z dohod o provedení práce.

Finanční správa se vyjádřila tak, že do limitu 2,5 tis. Kč se příjmy z dohod o provedení práce nezapočítávají.

 

  •