Upravit stránku

Správa datových schránek

Rozšířili jsme naše služby o správu datových schránek, kromě běžné agendy zajišťujeme archivaci veškerých doručených zpráv/dokumentů. 

Od 1.ledna 2016, kdy začala platit nově povinnost pro plátce DPH podávat kontrolní hlášení, jsme pro naše klienty, kterých se tato povinnost týká, rozšířili nabídku služeb o správu datových schránek. Posíláme kontrolní hlášení a odpovídáme na případné dotazy FÚ přímo od nás a tím odpadá riziko možných pokut za opožděné či neodeslané hlášení příp. za opožděné odpovědi finančnímu úřadu na doplňující dotazy ke kontrolnímu hlášení.

Nyní službu správy datové schránky nabízíme všem, kteří si chtějí ušetřit starosti s agendou spojenou s její správou, mít elektronickou archivaci veškerých doručených zpráv/dokumentů a u dokumentů podepsaných uznávaným elektronickým podpisem zajištěnou právní platnost v čase.

Služba správa datové schránky zahrnuje  -

a)     Kontrolu obsahu DS a vybírání došlých zpráv

b)     Třídění došlých zpráv a jejich předávání na zadaný e-mail

c)     Odesílání zpráv dle individuálních požadavků

d)     Archivace  všech došlých zpráv/dokumentů včetně zajištění právní platnosti v čase u dokumentů podepsaných uznávaným elektronickým podpisem

Klienti mají nadále plný přístup do své datové schránky, my jsme pouze uživatelem s vlastním přístupem a  definovanými právy.

Smluvně ručíme za bezpečnost přístupových údajů datové schránce i veškerých archivovaných dokumentů.

Pokud máte novou službu zájem, tak nás neváhejte kontaktovat.