Upravit stránku

Registrační údaj "skutečné sídlo" - zákon o DPH

Registrační údaj "skutečné sídlo" osoby povinné k dani vychází z definice sídla osoby povinné k dani.

Registrační údaj "skutečné sídlo" osoby povinné k dani vychází z definice sídla osoby povinné k dani, tj. adresa místa vedení osoby povinné k dani, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se jejího řízení, popřípadě místo, kde se schází její vedení.

V kontextu zákona o DPH se "skutečným sídlem" rozumí místo k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti osoby povinné k dani. Pouhá existence poštovní adresy nemůže být postačující pro sídlo ekonomické činnosti osoby povinné k dani.

Osoba povinná k dani by měla být ve svém sídle pro správce daně plynule kontaktní, dohledatelná, poskytovat z tohoto místa požadovanou relevantní součinnost za účelem výkonu řádné správy daní a umožňující výkon zákonných pravomocí.

Skutečné sídlo osoby povinné k dani se může lišit od údaje formálně zapsaného do veřejných rejstříků. Pokud se formálně zapsané/hlášené sídlo osoby povinné k dani liší od sídla skutečného - má osoba povinná k dani povinnost nahlásit skutečné sídlo prostřednictvím formuláře "Oznámení o změně registračních údajů"(el. podání dostupné na www.daneelektronicky.cz)

Aktuálně se tato povinnost týká především plátců zaregistrovaných do 31. 12. 2014. Plátci registrovaní po 1. 1. 2015 údaj ohledně skutečného sídla povinně uvádí v rámci registračního řízení na Přihlášce k registraci k DPH.

V případě nenahlášení skutečného sídla osoby povinné k dani nebo neoznámení jeho změny, může správce daně přistoupit k uložení sankce za porušení povinností při správě daní, nebo v případě plátce DPH rozhodnout o jeho nespolehlivosti, či přistoupit k samotnému zrušení registrace k DPH. Uvedené platí zejména v případech, pokud nenahlášení skutečného sídla osoby povinné k dani vede k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně, tj. zejména nenaplnění předpokladů výše zmíněných vedoucích k relevantní součinnosti za účelem řádné správy daní a umožňující výkon zákonných pravomocí správce daně.