Upravit stránku

Příspěvek na dovolenou - benefit výhodný nejen pro zaměstnance, ale i pro firmy

Mezi zaměstnanecké benefity spojené s létem patří týden dovolené navíc. Pro firmy je finančně výhodnější využít příspěvku na dovolenou.

Příspěvek na dovolenou může zaměstnavatel poskytnout až do výše 20 tisíc korun za rok. Čerpán může být i pro rodinné příslušníky. Je třeba dodržet podmínku, že se jedná o nepeněžní příspěvek. Může jít například o proplacení faktury cestovní kanceláři nebo provozovateli dětského tábora a podobně.

Výhodou příspěvku je, že na straně zaměstnance je osvobozen od daně z příjmů a od sociálního a zdravotního pojištění. Na straně zaměstnavatele se sice jedná o nedaňový náklad, ale i tak je zdanění celkově výhodnější než vyplacená peněžní odměna. Zaměstnanec odvádí ze superhrubé mzdy 40 až 50 procent. U nedaňových nákladů se odvádí pouze daň z příjmů právnických osob, která činí pouze 19 procent.

Zákoník práce stanoví, že dovolenou by měl určovat zaměstnavatel. Přihlíží tak ale nejen na zájmy firmy, ale i na zájmy svých zaměstnanců. Zaměstnavatel není povinen určit zaměstnancům dovolenou pouze ve dvou případech. Zaprvé když ve firmě nastane složitá provozní situace a zaměstnance čeká mnoho práce, na kterou v omezeném počtu nestačí. Zadruhé v případě, že se vyskytnou překážky v práci na straně zaměstnance. Jde především o dočasnou pracovní neschopnost, mateřskou a rodičovskou dovolenou nebo třeba o ošetřování nemocného člena rodiny.