Upravit stránku

Pozor na neúčinné podání datovou schránkou

Od 1. května 2016 musí mít podání plátce DPH prostřednictvím datové schránky předepsaný formát jinak je považováno za neúčinné.

Podle nového ustanovení o elektronické formě podání (§ 101a zákona o DPH, odst. 4) je elektronické podání (například datovou schránkou podané přiznání k DPH, kontrolní či souhrnné hlášení), které nemá formát nebo strukturu zveřejněnou správcem daně, neúčinné. Na plátce DPH je pohlíženo, jako kdyby podání neučinil, a hrozí mu sankce, které s nedodržením povinností souvisejí.

Platí, že kdo má aktivní datovou schránku, musí s finančními úřady komunikovat elektronicky, takže i na podání v listinné podobě se bude od nabytí účinnosti novely pohlížet jako na neúčinné.

V případě podání, vztahujícího se k obdobím před nabytím účinnosti novely, které bude od 1. 5. 2016 podáno v nesprávném formátu a struktuře, platí původní právní úprava, tj. takovéto podání bude v souladu s § 74 daňového řádu označeno za vadné a podatel bude vyzván k odstranění vad. Pokud budou tyto vady odstraněny, hledí se na podání, jako by bylo učiněno řádně a včas.

K vytvoření souboru v předepsaném formátu a struktuře lze využít aplikace Daňového portálu – elektronické služby Finanční správy ČR (tzv. EPO) na adrese: www.daneelektronicky.cz. Aplikace umožňuje vytvořit soubor v předepsaném formátu  a uložit pro následné odeslání správci daně datovou schránkou příp. ho pomocí prostřednictvím aplikace přímo odeslat.