Upravit stránku

Odklad termínu pro podání daňového přiznání

Co znamená odklad termínu pro podání a zaplacení daně z příjmu a do kdy je o něj možné zažádat.

Posledním dnem k přiznání a zaplacení daně z příjmu je 31. březen. Pokud tento den vychází na den pracovního volna, jako v roce 2017, tak v první následující pracovní den. Pokud tento termín nestíháte, lze požádat finanční úřad o odklad, posledním termínem pro odložení daní za rok 2016 je pondělí 3. dubna 2017.

O odložení musíte požádat jedním z těchto způsobů –

  • Podepíšete u daňového poradce nebo advokáta plnou moc k zastupování ve věci „Přiznání daně z příjmu“. Odklad termínu pak za vás udělá daňový poradce případně advokát.
  • Požádáte o odklad finanční úřad sami – osobně, písemně nebo elektronicky. . Na posunutí termínu v tomto případě není automaticky nárok, záleží, jak úředníci posoudí vaše argumenty. Pokud v době od podání žádosti do rozhodnutí finančního úřadu uplyne původní řádná lhůta pro podání přiznání, budete mít na podání přiznání od zamítnutí žádosti tolik dnů, kolik zbývalo od dne podání žádosti do vypršení řádné lhůty.

Termín pro daňové přiznání i zaplacení daně se tímto odloží až o 3 měsíce (do 30.června).

Pokud si zajistíme odklad, musíme to ještě nahlásit do konce dubna své zdravotní pojišťovně a na OSSZ – správu sociálního zabezpečení. 

Odložením daní získáte více času na přípravu podkladů pro přiznání i na podání přehledů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. O tři měsíce odložíte zaplacení daně z příjmu a nedoplatků na sociálním a zdravotním pojištění a až o šest měsíců odložíte nové zálohy na daň z příjmu.