Upravit stránku

Kontrolní hlášení k DPH

Od 1. 1. 2016 budou mít poplatníci povinnost zasílat správci daně nově kontrolní hlášení k DPH. Pro naše klienty budeme tuto problematiku řešit ve spolupráci s dodavateli účetního software. 

Od 1. 1. 2016 budou mít poplatníci povinnost zasílat správci daně kromě přiznání i kontrolní hlášení k DPH. Pro naše klienty budeme tuto problematiku řešit ve spolupráci s dodavateli účetního software. 

Kontrolní hlášení k DPH jsou doplňkem ke klasickým přiznáním, jedná se o kontrolní výkazy o všech přijatých a vydaných fakturách, které se v současnosti pouze evidují a od 1. 1. 2016 se budou muset zasílat berním úředníkům ve stanovených lhůtách. Právnické osoby budou povinny odesílat hlášení jednou měsíčně. Podnikatelé (fyzické osoby) podle toho, jak podávají hlášení, kvartální plátci tedy jednou za čtvrtletí, měsíční plátci jednou měsíčně, a to nejpozději do 25. dne od skončení zdaňovacího období.

Pokuty a sankce za opominutí jsou na rozdíl od nepodání přiznání k dani velmi citelné a plátci by si měli termíny pečlivě hlídat. Hlášení se bude podávat elektronicky. Pokud se podaří schválit poslancům předloženou novelu zákona o podávání přiznání  DPH, tak nikoliv datovou schránkou, ale prostřednictvím daňového portálu Generálního finančního ředitelství.  Důvodem proč nechce ministerstvo využívat pro přiznání a kontrolní hlášení  k DPH datové schránky je omezená velikost jednotlivé zprávy, kterou lze odeslat - maximálně 10 MB. Zda se tedy bude vyplňovat interaktivní formulář na internetových stránkách finanční správy nebo se bude posílat hlášení prostřednictvím datové schránky, upřesní státní správa do konce roku.

Hlášení nemusí podávat podnikatelé, kteří nejsou plátci DPH nebo jsou pouze tzv. identifikovanou osobou - plátci daně v zahraničí. Pravidelní poplatníci se mohou hlášení vyhnout, pokud v daném období neuskutečnili žádnou transakci, která podléhá placení DPH - ať už v běžném režimu či v režimu přenesení daňové povinnosti reverse charge.