Upravit stránku

Firmy ignorují informační povinnost - hrozí jim sankce ze strany finančního úřadu

Na povinnost vkládat finanční výkazy do sbírky listin české společnosti příliš nemyslí. Většina firem, na rozdíl od našich klientů, tuto povinnost neplní.

Základní termín pro vložení finančních výkazů do sbírky listin za rok 2016 vypršel na konci července 2017 a nejzazší uplyne na konci letošního roku.

Nejhorší přístup k dodržování platných právních norem mají firmy, které nevykazují tržby,. V této kategorii informační povinnost za rok 2015 doposud nesplnilo 83 % firem. Nejhůř k informační povinnosti přistupují také firmy, které mají sídlo v hlavním městě Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Naopak nejlepší přístup ke zveřejňování finančních výkazů mají společnosti s ročními tržbami přesahujícími jednu miliardu korun.

Firmy by měly podle § 21a zákona o účetnictví zveřejnit účetní závěrku. Pokud to vyžaduje zákon o účetnictví nebo zvláštní právní předpis, také výroční zprávu. Účetní závěrka se zveřejňuje v rozsahu, v jakém byla sestavena. Ve zjednodušeném rozsahu zveřejňují účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem, s výjimkou akciových společností, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu.

Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, dále příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty. Příloha obsahuje také informace o výši závazků zdravotního a sociálního pojistného a o výši daňových nedoplatků. Účetní závěrka může podle zákona o účetnictví zahrnovat i přehled o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu.

Sankce ze strany finančního úřadu podle zákona o účetnictví, a to uložení pokuty až do výše 3 % konsolidovaných aktiv společnosti v případě nezaložení účetních závěrek a výročních zpráv do sbírky listin, s ohledem na svou výši může mít pro společnost velmi citelné následky.