Upravit stránku

Evidence tržeb - startuje přípravná fáze

Start první fáze evidence tržeb se neúprosně  blíží - do 1.12.2016 je potřeba získat od správce daně příslušné certifikáty a ty nainstalovat do pokladen.

K 1.9.2016  začala „přípravná fáze“ evidence tržeb – příprava na evidenci tržeb (prvá fáze pro restaurační a ubytovací služby od 1.12.2016). V této fázi je nutné se s předstihem nejen technicky vybavit, ale i požádat správce daně o autentizační údaje a na jejich základě si zaregistrovat své provozovny a stáhnout a nainstalovat na svůj hardware příslušné certifikáty.

 

Žádat o autentizační údaje lze pouze jedním z níže uvedených způsobů:

  • Elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do dat. schránky – v takovém případě budou autentizační údaje zaslány do této dat. schránky, a to bez zbytečného odkladu
  • Osobně (ústně do protokolu) na libovolném FÚ, kde získáte autentizační údaje okamžitě v rámci osobního jednání v zapečetěné obálce

 

Po obdržení autentizačních údajů se přihlásíte do aplikace EET na Daňovém portálu. Oznámíte finanční správě počet provozoven, každá provozovna/pokladna získá vlastní číslo, které bude uvedeno na účtenkách.

Následně můžete požádat o certifikát, který je zdarma.

Posledním krokem je nainstalování certifikátu do pokladny. Jeden certifikát lze použít pro více pokladen nebo může mít každá pokladna svůj certifikát.