Upravit stránku

Daň z nabytí nemovitých věcí platí kupující

Dnes, 1. listopadu 2016, nabývá účinnosti novela č.254/2016 Sb., podle které  daň z nabytí nemovitých věcí platí vždy nabyvatel.

Novela vyšla ve Sbírce zákonů již počátkem srpna letošního roku, účinnosti ale nabývá až prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, tedy 1. listopadu 2016. Finanční správa vydala k novele informaci shrnující všechny zásadní změny, které obsahuje.

Dosud byl podle ustanovení paragraf 1 odst.1 zákonného opatření Senátu č.340/213 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, poplatníkem této daně primárně převodce vlastnického práva k nemovité věci. Jen v případě, kdy ze smlouvy bylo zřejmé, že se na tom obě strany dohodly, mohl být poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí) nabyvatel (kupující). Podle novely č.254/2016 Sb. bude nově poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Zákon umožní poplatníkům odečítat si od základu daně z příjmu úroky z hypotéky nebo ze stavebního spoření i v případech, kdy z úvěru zaplatí kromě ceny nemovitosti také daň z nabytí.

Novelou č.254/2016 Sb. se také zcela ruší institut ručitele. Sazba daně ve výši čtyř procent se nemění. Od placení daně z nabytí nemovitých věcí se novelou osvobozují kraje, obce a jejich svazky, tyto samosprávné celky nebudou muset ani podávat daňová přiznání. Zjednodušuje se také určení základu daně při směně nemovitých věcí. Nové stavby a jednotky budou i nadále při prvním úplatném nabytí od daně osvobozeny, nově se to ale bude týkat jen nemovitostí skutečně dokončených nebo užívaných, nikoliv teprve rozestavěných.